DHMO - Jsme skutečně tak hloupí?

Bře 27, 2010

  DHMO
    Závažnost DHMO je známá po celém světě
 

    Po celém světě přicházejí lidé do styku s velmi nebezpečnou chemikálií, kterou odborníci označují zkratkou DHMO. I přes ohromná rizika však s touhle sloučeninou nikdo nic nedělá. Máme co do činění s lobbingem chemických korporací, které prosákly až na nejvyšší místa, nebo se má celá věc trochu jinak? O tom je dnešní postřeh.

    Na škodlivost látky, jejíž chemický název zní dihydrogen monooxid, zkráceně DHMO se přišlo už před mnoha lety. Vlády všech států jsou ale vůči argumentům slepé a hluché. A přitom tisíce lidí s DHMO přicházejí denně do styku a desítky z nich na jeho působení umírají! Přečtěte si teď vědecky ověřená fakta, jak umí DHMO škodit.

 • Pokud je člověk vystaven DHMO v plynném skupenství, dostaví se rychlá reakce v podobě rozsáhlých puchýřů, které se komplikovaně hojí.
 • Kontakt s pevným DHMO je pro člověka nepříjemný, dlouhodobá expozice může skončit dokonce odumřením tkání.
 • Nejnebezpečnější je  však DHMO v kapalné formě. Pokud se dostane tato látka do plic, velmi často má za následek smrt.
 • DHMO je při normální teplotě a tlaku kapalná látka bez barvy a zápachu, jeho případné oběti proto na jeho přítomnost většinou nic neupozorní.
 • Pokud člověk pozře větší množství DHMO, může si způsobit smrtelný otok mozku.
 • DHMO likviduje většinu elektronických součástek.
 • DHMO tvoří výraznou složku kyselých dešťů.
 • Koncentrace DHMO v průmyslových oblastech jsou vysoké. Komíny velkých továren ho vypouštějí do ovzduší po kilogramech denně.
 • DHMO se používá jako průmyslové rozpouštědlo nebo jako chladicí medium v jaderných reaktorech.
 • Je prokázáno, že se DHMO používá k výrobě jaderných, biologických i chemických zbraní.
 • 99% sériových vrahů požilo DHMO nejméně 6 hodin před vraždou.
 • Vědci našli DHMO v řekách i jezerech. Čističky si s ním nedokáží poradit a nezvládají ho odfiltrovat.
 • Detailní rozbory našly DHMO ve většině prodávaných potravin. Dokonce i v kojenecké stravě!

    Na světě už vzniklo mnoho iniciativ, které požadovaly zrušení této nebezpečné chemikálie, ovšem k žádným změnám za poslední roky nedošlo. Situace je pořád stejná. Kde je tedy zakopán pes?

    Ze všeho nejdřív se podíváme na to jak vlastně molekula DHMO vypadá. Pomůže nám k tomu (jako u většiny chemikálií) samotný název. Di (znamená dvě) Hydrogen (latinsky kyslík) mono (jedna) oxygen (kyslík. Takže dvě (di) molekuly vodíku (hydrogen) a jedna (mono) molekula kyslíku (oxygen). Z toho vyplývá, že bysme této látce mohli přiřadit též jméno oxid vodný. Jeho vzorec je totiž H2O. Ano, i když se tomu možná divíte tak řeč je opravdu celou dobu o prachobyčejné vodě. Asi teď kroutíte hlavou nad tím co jste před chvílí četli. Ale jestli chcete, přečtěte si všechny výše uvedené pravdy ještě jednou. Nenajdete tam nic, co by neodpovídalo realitě - vodní pára vás opaří, led způsobuje omrzliny, voda v plicích vás utopí atd. atd. atd. Je to všechno jen hra se slovy. Každá informace má totiž rub i líc. Lidé, kteří posílají informace mezi ostatní (ať už to jsou novináři, nebo ekologičtí aktivisté) vždycky velmi dobře pracují s jazykem. Čeština je totiž neskutečně bohatý jazyk, který disponuje spoustou synonym a jazykových forem, které může uživatel použít. A tato různorodost dává volné pole působnosti právě spekulantům, kteří z pravdivých informací dokáží vzít jen část, kterou následně přeformulují do "své" podoby. A vida, jedovatá látka je na světě.

   Tento postřeh nevznikl proto aby si dělal legraci z lidí, kteří mu v začátku uvěřili. Není proto vhodné si na ně ukazovat a smát se jim, že jsou hloupí, že nepoznali, že se jedná o vodu. Hlavním účelem tohoto postřehu je aby si všichni lidé uvědomili, že v dnešní době, kdy se na nás ze všech stran hrnou nejrůznější informace je nejdůležitější vlastností člověka umět s nimi zacházet. Umět pracovat s informacemi. Kdo se dostane do pasivní role, ve které jen přijímá někým předpřipravené informace, ten začne věřit všemu, co se k němu dostane. Naprosto nekriticky přijme každou zprávu - vždyť to přece říkali v televizi! A zdaleka přitom nejde jenom o DHMO. Prosím proto všechny. Když se k vám dostane nějaká informace, zastavte se na chvíli a zkuste o ní přemýšlet. Potom se vám totiž možná podaří vystoupit z toho stáda, které nekriticky přijímá masově zprávy.

    Nejde mi o to aby byl každý expertem přes chemii, přeci jen je to věda, která je v mnohém specifická, ale určitou paralelu můžeme vidět i denně ve zprávách. Odpovězte si sami na otázku - je skutečně všechno v reálu takové jak nám to prezentují média? Na jednu stranu se ale člověk nemůže divit tomu, že mnoho lidí žije ve formě pouze nekritických přijímačů informací. V českých školách totiž už po mnoho desetiletí záleží víc na tom, jestli dokážete přesně podle učebnice odpapouškovat nadrcená fakta, než když projevíte vlastní úsudek a začnete s informacemi pracovat tak jak by to mělo být. Pravda, nedá se to vztáhnout na všechny školy, tam, kde učí mladší pedagogové se konečně začíná situace pozvolna měnit k lepšímu, ovšem stále na českých základních a středních školách zůstává velké procento těch, kteří po vás budou vyžadovat přesné definice a běda když se odchýlíte od lety vytyčeného kurzu. Možná jsem idealista, přesto věřím, že těchto předpotopních dinosaurů bude postupem času ubývat a každá další generace bude s informacemi umět pracovat lépe než ta předchozí. A jednou si možná naši potomci řeknou - "DHMO? Chacha, s tím na nás nechoďte." Doufejme, že k tomu opravdu jednou dojde.

     Co říkáte na celou spršku kolem DHMO? Lekli jste s , když jste si o něm poprvé přečetli? A co si myslíte o systému českého školství - je to pořád jen o biflování informací, kterým člověk stejně nerozumí, nebo dávají učitelé přednost vlastnímu myšlení? Napište nám o tom! Pro své názory a dotazy využijte tento diskusní panel.