Blokáda olympiády? Jen to ne!

Bře 16, 2008

  Olympijské hry v Pekingu budou ostře sledovány i kvůli dodržování lidských práv
    Oslava lidství v zemi, kde se porušují lidská práva? Svět se zbláznil - držte se!
 

    Každý, kdo třeba jen okrajově sleduje současné dění ve světe si nemohl nevšimnout násilností, které v posledních dnech otřásají Tibetem.Čína se snaží problém bagatelizovat, ale o jeho důležitosti svědčí všechny důkazy. Dokonce i ty nepřímé. Čínská Strana totiž ještě více než kdy jindy dohlíží na veškeré informační výstupy a cenzura dostává ještě výraznější podobu.

    Problém v Tibetu je rozhodně velice závažný, přesto se ale mnozí lidé ptají, jestli náhodou není jen zápalnou šňůrou něčeho ještě většího. Čína byla kvůli porušování lidských práv již několikrát v křížku s okolním světem. Komunistická země je ale rychle rostoucím impériem, což dokládají nablýskané výkladní skříně státu jako Peking a další velká města. Venkov je sice extrémně chudý, ale koho to zajímá, když tam se stejně nikdy žádný turista nedostane? Každý se podívá jen na ty nablýskané budovy ve městech a na zchudlý venkov, kde jsou lidská práva nejvíce potírána se zapomíná.

    Právě kvůli rostoucímu výkonu čínské ekonomiky se mezinárodní olympijský výbor rozhodl umístit hry, jejichž odkaz sahá až do dávného Řecka, právě do Číny. Už v té době se mnoho osobností vyjadřovalo o tomto kroku jako o velmi nešťastném. Uspořádat oslavu lidství, přátelství a pacifismu v zemi, která pod svým rudým pláštěm koná věcí, které se vyspělému státu příčí, je přinejmenším podivné.

Přečtěte si všechny články o letní olympiádě v Pekingu 2008

    A právě teď, necelého půl roku před vypuknutím největší sportovní akce v okruhu 4 let začaly v Tibetu problémy. Kde se tato spirála může zastavit? Některé státy už začaly spekulovat o tom, že budou olympijské hry v Pekingu bojkotovat a své závodníky na ně nevyšlou. Když jsem zaslechl tuto zprávu, skoro se mi až zatmělo před očima. Měl jsem to totiž za to, že doba bojkotů olympiád je již minulostí a že na Moskvu 1980 a Los Angeles 1984 již žádné Hry nenavážou. Běhá mi mráz po zádech při představě, že největší sportovně-kulturní akce posledních let bude opět poznamenána kaňkou bojkotu. Plně tedy chápu vyjádření předsedy MOV Jacquese Rogga, že doporučuje olympiádu neblokovat. Uškodilo by se tím prý hlavně sportovcům. A tady narážíme na hlavní důvod proč neblokovat olympiádu, pomineme-li eticky-historické důvody. Olympiáda, která je bojkotována ztrácí svou gloriolu výjimečnosti a unikátnosti. Její vítězové nemohou tvrdit, že jsou ve své disciplíně nejlepší na světě, protože pokud by k bojkotu nedošlo, mohl jim zlato sebrat někdo jiný. O kolik zajímavých soubojů a dech beroucích zvratů by byly Hry ochuzeny? To si nikdo netroufá odhadovat. Ještě hůře by na tom byli reprezentanti států, které by se k bojkotu připojily. Jejich čtyřletá příprava, která byla jejich trenéry směřována jen na jeden termín by přišla vniveč. Někteří by tak ztratili svá nejlepší léta. A na životní formu, která je mohla vynést až na post olympijského šampióna by už nikdy nemuseli navázat.

    Doufám, že k žádnému bojkotu nedojde. Zároveň taky doufám, že tyto komplikace byly jasným signálem pro MOV aby propříště umístila oslavu lidství do země, která si to více zaslouží.